Denna sida är uppdaterad
2 oktober 2021

4BEN Ridklubben 4 Ben

Antal besökare sedan 2003-08-17:

ÅRSMÖTESBESLUT

Adressutlämning till ridsportförbundet

Tidigare beslut, som togs på årsmöte för många år sedan, var att bara lämna ut uppgifter för de medlemmar som aktivt sa ja till det.

På årsmötet 2021 togs beslut att ändra det så att vi nu lämnar ut uppgifter om alla medlemmar, utom för de som aktivt säger nej till det.

Vi är en aktiv privatryttarklubb i Sigtuna kommun, på gränsen mellan Stockholms och Uppsala Län. Att vi är en privatryttarklubb innebär att vi inte har någon ridskola, däremot har vi en hel del aktiviteter som man kanske i vanliga fall förknippar med ridskolor.

Vi anordnar träningar och tävlingar på olika nivåer, föreläsningar, studiebesök och kurser både med och utan häst. Alla våra aktiviteter annonseras här på hemsidan samt i vårt nyhetsbrev (e-post).

Alla hästintresserade är välkomna i klubben, även de som saknar tävlingsintresse eller häst. Hos oss är också alla häst- och ponnyraser lika välkomna.

Nyhetsbrevet: Klicka här för att lägga till dig på listan.

Är du anmäld men får inte nyhetsbreven?
En del mailprogram klassar dem som skräppost och lägger dem i skräp-mappen. Lägg till nyhetsbrev@4ben.org som 'betrodd avsändare' för att få dem i inkorgen.
Du kan också följa länken på sidan Nyhetsbrev för att läsa alla nyhetsbrev som skickats ut.

Vi finns även på facebook

Aktuellt
* Slutlig startlista till hoppningen publicerad.
* Slutlig startlista till dressyren publicerad.
* Ryttarmeddelande och preliminära startlistor publicerade.
* Propositonen förtydligad angående hästens utrustning.
* Propositon till träningstävling 2-3/10 publicerad
* Nyhet 2018 i vår olycksfallsförsäkring