Denna sida är uppdaterad
27 november 2023

4BEN Ridklubben 4 Ben

Antal besökare sedan 2003-08-17:

Dags att betala medlemsavgiften för 2024

Välj 'Bli medlem' i menyn för att se belopp och vilka uppgifter du skall ange.
Du kommer väl ihåg att när du är medlem (i någon klubb ansluten till Ridsportförbundet) så är du också olycksfallsförsäkrad, även vid 'egen ridning'

VIKTIG ÄNDRING I REGLERNA FÖR VACCINERING!!!

Fr.o.m. 1 januari 2023 gäller att den årliga re-vaccineringen MÅSTE göras inom 365 dagar. Den frist på 21 dagar som tidigare infördes tas alltså bort igen. Tänk på att skottår har 366 dagar
Missar man med så lite som en enda dag (dvs vaccinerar på dag 366) så måste man ändå börja om med en ny grundvaccinering som from juni 2019 är 3 sprutor. Precis som förut så får hästen/ponnyn starta fr.o.m. dag 8 efter grundvaccineringens andra spruta
Dessutom måste häst som inte har korrekt vaccinationshistorik omedelbart lämna tävlingsplatsen (man får alltså inte stanna och heja på kompisen, och inte heller vänta på att den andra hästen som åker i samma släp ska tävla färdigt).

Ändringen i vaccinationsreglerna gäller INTE retroaktivt, dvs vaccineringar gjorda högst 21 dagar 'för sent' under 2022 eller tidigare är fortfarande giltiga.

Vi är en aktiv privatryttarklubb i Sigtuna kommun, på gränsen mellan Stockholms och Uppsala Län. Att vi är en privatryttarklubb innebär att vi inte har någon ridskola, däremot har vi en hel del aktiviteter som man kanske i vanliga fall förknippar med ridskolor.

Vi anordnar träningar och tävlingar på olika nivåer, föreläsningar, studiebesök och kurser både med och utan häst. Alla våra aktiviteter annonseras här på hemsidan samt i vårt nyhetsbrev (e-post).

Alla hästintresserade är välkomna i klubben, även de som saknar tävlingsintresse eller häst. Hos oss är också alla häst- och ponnyraser lika välkomna.

Adressutlämning till ridsportförbundet

Tidigare beslut, som togs på årsmöte för många år sedan, var att bara lämna ut uppgifter för de medlemmar som aktivt sa ja till det.

På årsmötet 2021 togs beslut att ändra det så att vi nu lämnar ut uppgifter om alla medlemmar, utom för de som aktivt säger nej till det.

Nyhetsbrevet: Klicka här för att lägga till dig på listan.

Är du anmäld men får inte nyhetsbreven?
En del mailprogram klassar dem som skräppost och lägger dem i skräp-mappen. Lägg till nyhetsbrev@4ben.org som 'betrodd avsändare' för att få dem i inkorgen.
Du kan också följa länken på sidan Nyhetsbrev för att läsa alla nyhetsbrev som skickats ut.

Vi finns även på Facebook och på Instagram.

Aktuellt
* Resultat från klubbtävling dressyr med KM publicerat.
* Resultat från klubbtävling WE publicerat.
* Klubbtävling hoppning 1/10 inställd.
Dressyren blir av.
* Höstens datum publicerade
* Resultat från WE-tävling 6/8 publicerade
* Resultatlista för 1* dressyr 11/6 publicerad
* Info om registrering av äldre Grönt Kort i TDB
* Nyhet 2018 i vår olycksfallsförsäkring