Denna sida är uppdaterad
20 februari 2019

4BEN 10/3 2019 Fallträningskurs
I alla ryttares grundträning får man veta att man inte ska ramla av, men det ges sällan någon utbildning i hur man ska göra när detta ändå sker. Men nu är det dags för en repris av Ridklubben 4 Bens kurs i fallteknik, med Jim Svensson som lärare.

Jim har svart bälte i den japanska kampkonsten aikido, där fallteknik är en integrerad del av all träning. Han undervisar, sedan många år, på framför allt nybörjarträningar i aikido i Stockholm.

I den här kursen kommer vi att prata om vad som händer när man ramlar av, och vad man kan göra för att minimera skador. Mycket praktiska övningar ingår. Förhoppningen är att deltagarna efter kursen vet hur man kan göra för att minska skaderisken, och praktiskt har provat teknikerna - och därigenom minskar rädslan för att ramla av.

Kursen hålls som två entimmarspass med en fikapaus. Mycket fokus kommer att läggas på diskussion runt deltagarnas erfarenheter samt praktiska övningar för att beskriva principerna för fallteknik. Lämplig klädsel är lediga plagg som täcker armar och ben. Pga det rådande smittoläget tränar vi utan medtagna hjälmar/västar den här gången. Hjälmar och västar (rena!) som deltagarna vill testa med medtages av var och en.

Tid: 11 - 13.30, söndag 10 mars
Plats: Galaxskolans gymnastiksal, Uranusgatan 2, Märsta
Kursen riktar sig framför allt till vuxna, och ungdomar från 10 år och uppåt
Pris: 75 kr för medlem, 125 kr för övriga, betalas på plats. Om kursen blir full har medlemmar (som anmält sig före anmälningstidens utgång) företräde. Fika ingår.
Anmälan: Senast 22/2 -19 till Monika Danielsson på falla@4ben.org eller klubbens telefon 070-591 26 86. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång.