Denna sida är uppdaterad
11 april 2021

4BEN 8/5 2021 uppstart/introduktion Grönt kort kurs

Från i år är det ett helt nytt upplägg på grönt kort kursen. Den består nu av en webb-baserad del som du ska göra själv och en del med handledare som avslutas med ett slutprov. Under hela kursen, och på slutprovet, får du använda tävlingsreglementet (TR). På slutprovet får du bara ha TR på papper (inte på dator/mobil/tablet).

Den webb-baserade delen beställer och betalar du själv på www.sisuidrottsbocker.se. Du gör den sedan hemma i din egen takt. Den är uppskattad till ca 10 timmar men hur lång tid just du behöver beror förstås på vad du kan innan. Den är indelad i 8 avsnitt som i sin tur är delade i mindre delar. Du kan ta pauser när du vill. Varje avsnitt avslutas med ett delprov. Du har alltid tillgång till webb-delen och kan gå tillbaka till den även efter avslutad kurs (precis som om du fått en fysisk bok).

Enligt ridsportförbundets kursplan ska hela webb-delen vara klar och alla delprov godkända senast 5 dagar innan handledar-delen börjar, och intyg om förkunskaperna (se nedan) ska lämnas in på första handledar-träffen (ej infoträffen).

ALTERNATIVT kan vi frångå detta så att ni gör en del av webben hemma - vi har en träff om den delen - ni gör lite till på webben - vi har en träff om det o.s.v. I så fall stämmer nog inte antalet träffar nedan och troligen inte heller längden på dem, en del kan bli kortare andra längre (eller så tar vi flera träffar om samma webb-del)

Ange vid anmälan vilken sorts kurs du vill ha (förbundets eller alternativet, eller om det inte spelar någon roll). Det blir den sort som flest vill ha.

Oavsett om vi följer förbundets kursplan eller 'hackar upp' webb-delen så är samtliga träffar obligatoriska för alla! Och alla proven på webben måste vara godkända innan du får göra slutprovet (som görs på papper)

Beroende på vilka som deltar i kursen kan vi eventuellt öva och visa upp de praktiska förkunskaperna gemensamt, annars finns ett intyg som ska skrivas under av din ridlärare (lägst level I) eller ridinstruktör (licensierad C-tränare eller högre).Om du lämnar intyg måste jag sedan göra stickprov på de praktiska kunskaperna.

Handledar-delen av kursen går på lördagar kl 9-12 (eller 9-10:30 om det blir digitala träffar pga pandemin). Om hela gruppen är överens kan datum och tider ändras. Vi kan även köra 2 ggr/vecka (eller 2 digitala träffar samma dag) om alla vill och beroende på deltagarnas ålder och koncentrationsförmåga.

Vi börjar med en kortare introduktionsträff 8 maj kl 9 (troligen digitalt, annars på Sigridsholm, närmare info mailas till de anmälda).
På denna är det lämpligt att även en förälder/vuxen är med då vi går igenom kursupplägget och bestämmer datum för träffarna. Vi kommer också titta lite på den webb-baserade delen (var finns den, hur fungerar den) och de som inte lyckats beställa kan få hjälp med det (då måste den som ska betala vara med, swish eller kort). Om träffen blir på Sigridsholm så är det bra (men inte obligatoriskt) om ni har med dator eller tablet/mobil med internetuppkoppling

Om vi följer förbundets kursplan gör ni därefter hela den webb-baserade delen innan vi börjar med de 'riktiga' träffarna ca 3-5 veckor senare (beror på hur mycket tid ni vill ha för att hinna göra den webb-baserade delen). Det är naturligtvis tillåtet att börja med den webb-baserade delen innan introduktionsträffen om man vill.

Hur många träffar vi behöver beror bl.a på deltagarnas ålder, förkunskaper och hur väl ni inhämtat kunskaperna från den webb-baserade delen, det visar sig under kursens gång. Riktlinje (om vi följer förbundets kursplan): ca 5-6 gånger om vi kan träffas fysiskt, 10-12 gånger om det blir digitala träffar (de är hälften så långa). Om det visar sig att deltagarna inte har de kunskaper de borde ha efter den webb-baserade delen så kan det behövas flera träffar. Tid för praktisk avstämning och slutprov tillkommer.

Barn får ta eget grönt kort tidigast det år han/hon fyller 13 (dvs för denna kurs de födda 2008 eller tidigare) men även yngre barn som ska tävla rekommenderas att gå kursen, då i sällskap med förälder (vuxen som ska ansvara för barnet på tävlingsplatsen).

Minimikrav på förkunskaper (enligt det intyg din ridlärare/tränare ska skriva under om vi inte kan göra dem gemensamt):

  • Ryttaren ska med en god sits på ett säkert sätt, balanserat och följsamt kunna rida hästen i samtliga gångarter, inkluderat sadling, tränsning, visitering etc. (för förälder/ målsman som tar kortet för barns tävling så är det barnets ridkunskaper det gäller).
  • Visa häst vid hand
  • Binda upp en häst med säkerhetsknut
  • Genomföra en lastning med eller utan häst samt att muntligt kunna redogöra för hur en häst ska vara utrustad när den åker transport, och hur man på ett säkert sätt lastar och lastar av en häst.
  • Visitering
  • Ta på och av ett hästtäcke
  • Dekorativ hästvård.
Utöver det ska du (även förälder) också ha förkunskaper kring häst och hästhantering, se https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/ridsport/utbildning/hastkunskap/hastkunskapssajten/
Eller gå till www.ridsport.se, välj Utbildning i menyn längst upp till höger och sedan Hästkunskap i listan i vänsterkanten.

Till träffarna tar du med Tävlingsreglementen för 'Gemensamma bestämmelser', 'Dressyr' och 'Hoppning' (TR I, II och III), samt anteckningsmaterial. Under kursen får du ha TR på dator/tablet/mobil om du vill, men på slutprovet bara på papper. TR kan skrivas ut från förbundets hemsida. Dator/mobil/tablet med internet kan också vara bra för annat än TR (eller TR i andra grenar) under kursens gång.

Du som inte är medlem i 4BEN är också välkommen i mån av plats, men betalar då 300:- tillägg för kursen, samt 100:- för registrering i TDB vid godkänt slutprov. För medlem bjuder klubben på registreringsavgiften.

Du måste vid provtillfället vara medlem i någon klubb som är ansluten till ridsportförbundet.

För att kursen ska bli av krävs minst 4 deltagare. Max 8.

Tid: Lördagar kl 9-12 (9-10:30) eller som gruppen tillsammans bestämmer.
Plats: Sigridsholm utomhus (vid regn i ridhuset) eller digitalt
Pris: Medlem 500:- för handledar-delen + 150:- för webb-delen
Betalning: Handledardelen betalas med Swish (swish-nummer meddelas de anmälda) eller enligt överenskommelse. Webb-delen betalas direkt till förbundet när du beställer den (kort eller swish).
Anmälan: Senast 30/4 till Ylva Åström på gront_kort@4ben.org eller 070-990 34 33. Du meddelas på mail den 1/5 vilken sorts kurs det blir och har då möjlighet att avboka om du inte vill vara med. Anmälan är bindande efter 3/5 (dvs betalning för handledar-delen skall erläggas om du avbokar senare).
Ange på anmälan: namn, personnummer, telefonnummer, mailadress för kontakt under kursen (behöver inte vara samma som du anger när du beställer webb-delen, se nedan) samt vilken sorts kurs du vill ha.
Namn och personnummer kommer att lämnas ut till SISU.

Vid beställning av den webb-baserade delen:
Mailadressen ska vara till den person som ska gå kursen, inte till en förälder. Det blir den personliga inloggningen. Det går sedan att ange en annan person (tex förälder) med annan mailadress som 'ansvarig för anmälan'.