Denna sida är uppdaterad
30 januari 2024

4BEN Lördag 16/3 2024 Fallträningskurs
I alla ryttares grundträning får man veta att man inte ska ramla av, men det ges sällan någon utbildning i hur man ska göra när detta ändå sker. Men nu är det dags för en repris av Ridklubben 4 Bens kurs i fallteknik, med Jim Svensson som lärare.

Jim har svart bälte i den japanska kampkonsten aikido, där fallteknik är en integrerad del av all träning. Han undervisar, sedan många år, på framför allt nybörjarträningar i aikido i Stockholm.

I den här kursen kommer vi att prata om vad som händer när man ramlar av, och vad man kan göra för att minimera skador. Mycket praktiska övningar ingår. Förhoppningen är att deltagarna efter kursen vet hur man kan göra för att minska skaderisken, och praktiskt har provat teknikerna - och därigenom minskar rädslan för att ramla av.

Kursen hålls som två entimmarspass med en fikapaus. Mycket fokus kommer att läggas på diskussion runt deltagarnas erfarenheter samt praktiska övningar för att beskriva principerna för fallteknik. Lämplig klädsel är lediga plagg som täcker armar och ben. Ta gärna med ridhjälm och säkerhetsväst (rena!) om du vill träna med detta.

Tid: 11 - 13.30, lördag 16 mars
Plats: Oxhagens (blivande) aikidodojo, Ledinge, Knivsta.
Vi har en ganska liten lokal denna gång, så ev delar vi upp i flera grupper.
Kursen riktar sig framför allt till vuxna, och ungdomar från 10 år och uppåt
Pris: 75 kr för medlem, 125 kr för övriga, betalas på plats. Om kursen blir full har medlemmar (som anmält sig före anmälningstidens utgång) företräde. Enkelt fika ingår.
Anmälan: Senast 9/3 -23 till Monika Danielsson på falla@4ben.org eller klubbens telefon 070-591 26 86. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång.