Denna sida är uppdaterad
12 december 2021

4BEN Senaste nytt

Ang registrering av Grönt kort i TDB

Om ditt gröna kort är registrerat under en förälders 'mina ryttare'.
När du blir myndig och har skaffat ett eget 'fullständigt bankID' så klickar du på 'Glömt kontouppgifter' och legitimerar dig med bankID och vips har du ett eget konto där grönt-kort-registreringen finns. Du ska alltså INTE klicka på 'Jag vill bli medlem', det konto som skapas då kommer inte att ha Grönt Kort registrerat.

Har du ett äldre Grönt kort som inte är registrerat i TDB så gäller detta:

 • Har du inte kvar det fysiska kortet så måste du gå hela den nya kursen (webb-delen + delen med handledare + godkänt slutprov)
 • Har du det fysiska kortet kvar:
  • Om du tog kortet 2011 eller senare så måste visa du upp det fysiska kortet (foto gäller) för distriktet.
  • Om du tog kortet före 2011:
   • t.o.m. 31/12 2021 måste du visa upp det fysiska kortet (foto gäller) för distriktet.
   • from 1/1 2022 måste du göra webb-delen av den nya kursen plus ett godkänt slutprov samt visa upp ditt fysiska kort
För att visa upp kortet för distriktet, kontakta det distrikt som den klubb du tog kortet hos tillhör.

Förbundet rekommenderar dock alla som inte tävlat på länge att gå hela den nya kursen för att bli uppdaterad (har man inte Grönt kort registrerat i TDB så har man ju inte heller kunnat tävla de senaste 10 åren)

Regler för Grönt kort fr.o.m. 2021
Ridsportförbundet har återigen tagit fram nytt kursmaterial och ett nytt kursupplägg. Det består nu av en webb-del (som du beställer och betalar själv till förbundet) samt en del med handledare ('fysiska träffar' hos klubben) plus slutprov.
Du som redan har grönt kort (och har/får det registrerat i TDB) behöver inte ta om det, men förbundet rekommenderar att du går den nya kursen.
För dig som inte redan har grönt kort gäller: Alla måste gå kursen. Liksom tidigare får man inte göra slutprovet förrän det år man fyller 13, men även alla som är 12 år och yngre rekommenderas gå kursen för att få kunskaperna, och de ska gå kursen TILLSAMMANS med målsman eller annan myndig persom som sedan skall följa med på tävlingar och ansvara för barnet. När barnet sedan fyller 13 måste han/hon gå kursen igen, och klara proven, för att få ett eget grönt kort.

Nyheter 2018 ang vår olycksfallsförsäkring
Som ni förhoppningsvis redan vet så är alla medlemmar i klubben olycksfallsförsäkrade. Sedan några år tillbaka inte bara på klubbens aktiviteter utan även vid egen ridning.
Mer information om försäkringen finns på Folksams hemsida
Det nya 2018 är att du själv (eller målsman) gör en skadeanmälan till Folksam på 0771-950 950 eller på deras hemsida, säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du behöver alltså inte längre kontakta klubben för att få en anmälan gjord.