Denna sida är uppdaterad
3 januari 2018

4BEN Senaste nytt

Nyheter 2018 ang vår olycksfallsförsäkring
Som ni förhoppningsvis redan vet så är alla medlemmar i klubben olycksfallsförsäkrade. Sedan några år tillbaka inte bara på klubbens aktiviteter utan även vid egan ridning.
Mer information om försäkringen finns på Folksams hemsida
Det nya 2018 är att du själv (eller målsman) gör en skadeanmälan till Folksam på 0771-950 950 eller på deras hemsida, säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du behöver alltså inte längre kontakta klubben för att få en anmälan gjord.

Regler för Grönt kort fr.o.m. 2011
Ridsportförbundet har beslutat om nya regler för grönt kort. De har också tagit fram nytt kursmaterial och ett nytt kursupplägg.
Du som redan har grönt kort behöver inte ta om det (men det rekommenderas att du går den nya kursen).
För dig som inte redan har grönt kort gäller: Alla juniorer (t.o.m. det år du fyller 18) måste gå kursen. Liksom tidigare får man inte göra proven förrän det år man fyller 13, men även alla som är 12 år och yngre rekommenderas gå kursen för att få kunskaperna som behövs på tävling, och de ska gå kursen TILLSAMMANS med målsman eller annan myndig persom som sedan skall följa med på tävlingar och ansvara för barnet. När barnet sedan fyller 13 måste han/hon gå kursen igen, och klara proven, för att få ett eget grönt kort.

Det kommer inte längre delas ut några kort. Godkänt prov registreras i tävlingsdatabasen. Alla gamla gröna kort skall överföras till TDB, det går inte att anmäla sig/en ryttare (över 13) som inte har grönt kort registrerat i TDB.