Denna sida är uppdaterad
16 februari 2021

4BEN Valberedningens förslag, 2021
Styrelsen
Ordförande (1 år)Monika Danielsson
Ledamöter valda på 2 år 2020Barbro Sigfridsson, Pernilla Bohm
Ledamöter (2 år)Åsa Mellblom, Charlotta Tyllered
Representant ungdomssektionen (1 år)Titti Baumgürtel
Suppleanter (1 år)Jenny Dybedahl, Maria Eriksson

Ungdomssektionens styrelse
Ordförande (1 år)Titti Baumgürtel
Ledamöter (1 år)Alice Björck, Daniella Baumgürtel, Juni Svenfeldt

Övriga funktionärer
ValberedningJennifer Andersson, Eva Åström
RevisorerBarbro Anckarström, Staffan Henriksson
RevisorssuppleantAnna Norling

Ytterligare kandidatnominering kan göras på årsmötet.