4BEN RRKK  

Välkommen till Ridklubben 4 Bens och Roslagens Rid- och Körklubbs tävling i Working Equitation söndagen den 27 augusti 2018.


Tävlingen hålls på Lovisedal, strax söder om Rimbo. (Alltså inte på Ridklubben 4Bens vanliga anläggning.)

Anmält/efteranmält ekipage räknas som startanmält.

Reserver/efteranmälda:
Vi har i dagsläget fullt och det finns reserver. Efteranmälda placeras automatiskt på reservlistan fram till klockan 18.00 på lördag.
För alla reserver gäller: Så länge du ligger kvar som Reserv i TDB måste du vara beredd att starta, fram tills den slutliga startlistan fastställts lördag kväll - du är betalningsskyldig om du kommer med.
Reserver tas in i anmälningsordning oavsett klass och oavsett i vilken klass ev strykning gjordes.
Reserver placeras först i respektive klass (enligt TR).
Efterannälan kan göras senast kl 18.00 den 25/8. Efteranmälda får plats i turordning. Håll koll på din anmälningsstatus i TDB samt startlistan. Efteranmäld som får plats är betalningsskyldig.

Eventuell Avanmälan skall göras i TDB senast lördag 25/8 kl 18.00.
Måste du stryka dig senare görs detta med sms eller telefon till 070-591 26 86. (OBS: inte mms. Vår tävlingstelefon är gammal och klarar inte sådana nymodigheter.)

Ekipage som inte avanmälts och inte kommer till start skall utan anmodan sätta in ytterligare 150:-/klass på pg 446 39 85-4 i enlighet med TR II Mom 203 punkt 3.3.
Avgift som ej bokförts senast 6/9 faktureras varvid fakturaavgift på 50:- tillkommer.

Eventuell betalning på tävlingsplatsen:
Reserv/efteranmäld som fått plats sent (och där vi inte lyckats dra pengarna i TDB) skall betala kontant på plats före start. En administrativ avgift på 10:- tillkommer.

Fasta starttider
Vi kommer att ha fasta starttider i dressyren. Du ansvarar själv för att komma till tävlingsbanan i tid (dvs några minuter innan din starttid).
LC dressyr startar: 10.00
LC teknik startar: 10.45
LB dressyr startar 11.20
LB teknik startar 13.25

I teknik/speed kommer fast starttid för klassens början. Räkna med ca 10 minuter per ekipage.
Två ryttare i collecting ring för varje gren (dvs två för dressyr och två för teknik/speed).

Sekretariatet öppnar kl 8.30. Telefon till sekretariatet under dagen: 070-591 26 86.

Vaccinationskontroll
Samtliga hästar skall enligt TR ha vaccineringarna införda i TDB. (Mom 170 punkt 2.1) Kontrollera din vaccination innan du kommer till start.
Följande hästars vaccinationsintyg skall visas upp i sekretariatet före urlastning:
- Tubber Lad
- KilGill Joy
- Hancock
- Alla hästar som får plats efter 21/8
Övriga hästars vaccinationsintyg skall medföras och kunna visas upp om så önskas. (Mom 170 punkt 2.1.1)

Serveringen har öppet hela dagen, med lättare servering.

Tidsprogram:
10.00: Dressyr LC i dagsläget 8 starter.
11.20 Dressyr LB i dagsläget 12 starter.
10.45 Teknik/speed LC
13.25 Teknik/speed LB

Karta över tävlingsområdet: http://www.rrkk.se/globalassets/roslagens-rid-och-kk---ridsport-working-equitation/dokument/anlaggningskiss-we-2016.pdf

Banor
Framskrittning Utebana sand/gräs.
Framridning: Utebana 20x40 med sand/grus. Gemensam för dressyr och teknik/speed
Collecting ring: Utebana 20x30 med sand/grus. Gemensam för dressyr och teknik/speed
Dressyr: Utebana 20x40 med sand/grus. Du får rida inne på banan före startsignal.
Teknik/speed: Utebana med sand/grus. .

Banskisser för teknik och speed:
LC: http://www.4ben.org/tavling/2018/180826_banskiss_LC.pdf
LB: http://www.4ben.org/tavling/2018/180826_banskiss_LB.pdf

Parkering: Vänligen parkera så att alla får plats. Det finns tillgång till grep och skottkärra; se till att mocka och städa efter din häst och dig själv.

Prisutdelning:
Så snart resultaten är klara efter varje klass. Prisutdelning för Mälarcupen efter prisutdelning för LB. Samtliga placerade till fots (i tävlingsklädsel, inklusive hjälm).

Hästlista med hästnummer: Hästnummer finns i startlistan.

Rökning: Endast på anvisad plats (se skylt i sekretariatet). ABSOUT FÖRBJUDET att kasta fimpar på marken. Tänk på djuren!

Vägbeskrivning till Lovisedal:
Söderifrån: Kör E18 norrut ca 4,5 mil mot Norrtälje. Sväng av väg 280 (avfart 189) mot Rimbo. Kör ca 9 km rakt fram (förbi Rö kyrka). Efter ytterliggare ca 200 m tag höger mot Beateberg, följ skyltar till tävlingen ca 2 km.
Norrifrån: När ni passerat Norrtälje och befinner er på E18 mot Stockholm, ta av avfarten mot Rimbo ca 1 mil söder om Norrtälje. Tag till höger vid avfarten och fortsätt vidare på denna väg (gamla Norrtäljevägen) Tag INTE av mot Rimbo efter ca 500 m utan fortsätt rakt fram. Efter ytterliggare ca 1 mil tag vänster mot Beateberg, följ skyltar till tävlingen ca 2 km.
Västerifrån: Väg 273 från Arlanda eller väg 77 från Knivsta, passera Rimbo och kör mot Stockholm (väg 280). Ca 7 km efter Rimbo kommer ni till en T-korsning (gamla Norrtäljevägen). Tag vänster mot Norrtälje. Kör ca 1 km och tag därefter höger mot Beateberg. Följ skyltar till tävlingen ca 2 km.
Gps-kordinater: Lat: N59o41.040
Long: E18o25.945

Välkomna!
4BEN + RKRR /Tävlingskommittén