4BEN

Inbjudan

 
till Staketträning lördagen den 1 september 2018 på Sigridsholm.

Visa en tävlingsbana i lugn och ro för den orutinerade hästen, stå och stirra på domarbordet i 10 minuter om du (eller hästen) vill, träna på att rida program (eller delar av program) på en bana med tävlingsmått, träna dig själv på att hålla travökningen HELA långa diagonalen etc. DU bestämmer.

Vi sätter upp 'riktigt' dressyrstaket (vitt, ca 30 cm högt) och 'riktiga' dressyrbokstäver med blommor, samt ett domarbord (dock ingen domare). Du får 20 minuter inne på banan att använda precis som du vill (så länge inte hästen riskerar att skadas förstås). Vill du ta med din tränare så är det OK.

Godkänd ridhjälm samt skor/stövlar med klack är obligatoriskt, i övrigt är klädsel och utrustning fri. Den får dock inte vara konstruerad så att den kan göra illa hästen.

Banan kommer att vara öppen under ritten (om du inte själv ser till att den stängs).

Samtliga deltagare ska räkna med att både sätta upp och ta bort staketet.
Vid många anmälda får hälften sätta upp och hälften ta bort.

Vi börjar med 40 m-banan. Ange på anmälan om du vill rida på 40 m, 60 m eller vilket som.

Giltigt vaccinationsintyg ska visas innan urlastning.

Anmälan senast 26/8 kl 18.00 via vår hemsida www.4ben.org.
Anmälan är bindande efter 26/8 kl 18.00
Efteranmälan senast 31/8 kl 18.00. Efteranmälan är bindande.
Efteranmälan går endast att göra till banstorlek som det redan finns anmälningar till.
Direktlänk till: anmälningsformuläret

Uppvärmning på lilla banan (20x40)

Även icke-medlem är välkommen i mån av plats mot en extra avgift på 30:-.
Begränsat antal platser. Medlemmar som anmäler innan anmälningstiden går ut har företräde vid många anmälda.

Tid: Första start 10.00. Staketet sätts upp kl 9.00
Plats: Sigridsholm
Pris: 50:- per start för medlem (80:- för icke-medlem). Efteranmälan 30:- extra per start. Alla avgifter betalas på plats, den som inte kommer till start ska utan påminnelse sätta in avgiften på pg 446 39 85-4 senast 7/9. Avgifter som inte inkommit i tid faktureras varvid faktureringsavgift på 50:- tillkommer.
Frågor/avanmälan: Maila staket@4ben.org eller ring 070-591 26 86
Mer info: Lista på anmälda ekipage kommer löpande på hemsidan. Preliminär startlista kommer på hemsidan senast kvällen 29/8, definitiv startlista med starttider kommer 31/8 senast kl 20.00