Propositioner
Träningstävling med miniorklasser.
Dressyr Lördagen den 22 september och hoppning Söndagen den 23 september 2018 på Sigridsholms Säteri.


Särskilda Bestämmelser

 1. Rid valfritt/valfria dressyrprogram och/eller hoppa valfri(a) höjd(er). Dock kan efteranmälda i dressyr endast välja bland de program som anmälts före anmälningstidens utgång. Efteranmälda i hoppning kan inte välja högre höjd än den högsta som anmälts före anmälningstidens utgång

 2. Vi delar ut rosett för minst 50% i dressyr och för felfri ritt i hoppning.

 3. Anmälningstiden utgår lördagen den 8 september kl 18.00. Anmälan som inkommer senare betraktas som efteranmälan. Efteranmälan mottages fram till kl 18.00 kvällen före resp tävlingsdag, mot 50:- extra i anmälningsavgift per start. Ingen efteranmälan på tävlingsdagen.
  Alla anmälningar som innehåller korrekt mailadress bekräftas på mail. Lista över anmälda ekipage kommer att uppdateras kontinuerligt på hemsidan. OBS! Finns du med på listan över anmälda så är du anmäld även om anmälningsbekräftelsen inte kommit fram till dig.

 4. Anmälan kan återtas fram till anmälningstidens utgång. Därefter är anmälan bindande (dvs betalningsskyldighet föreligger).

 5. Första start kl 10.00 båda dagarna

 6. Pris: 100:- / start. Efteranmälan 150:-/start.

 7. Anmälningsavgiften skall sätts in på 4 BEN:s Pg. 446 39 85 - 4 och vara bokförd på vårt konto senast 11/9. Ange på talongen: Tävlingsdatum, ryttare, häst/ponny, kategori, hoppning/dressyr samt klass/er.

 8. Anmälan görs på hemsidan. Direktlänk till anmälningsformuläret.
  Frågor: maila tavlingsledare@4ben.org, eller ring: I första hand vår tävlingstelefon 070-591 26 86. Annars Ylva Åström, 070-990 34 33 eller Eva Åström 070-591 53 29.

 9. Av-anmälan på mail bekräftas så fort vi kan. Får du ingen bekräftelse inom rimlig tid, ring (så att vi inte debiterar straffavgift, se nästa punkt).

 10. Ev av-anmälan skall göras senast kl 18.00 kvällen före resp tävlingsdag (gärna tidigare), på mail till tavlingsledare@4ben.org eller tel 070-591 26 86. Ryttare som inte av-anmält och inte kommer till start skall utan anmodan betala en straff-avgift på 50:-/klass (utöver anmälnings/efteranmälningsavgift). Denna avgift skall finnas på vårt konto senast 28/9.

 11. Utebliven betalning faktureras varvid faktureringsavgift på 50:- tillkommer. Gäller både anmälnings-/efteranmälnings- och straff-avgifter

 12. Varje ryttare skall även under helgen vara funktionär, eller ha med sig en funktionär, se anmälningsformuläret.

 13. ALLA ryttare ska visa giltigt vaccinationsintyg i sekretariatet före urlastning.

 14. "Meddelande till ryttare" publiceras på hemsidan senast måndag 17/9. www.4ben.org gå in på 'tävling'. Preliminära startlistor kommer senast onsdag 19/9. Slutliga startlistor och funktionärslistor kommer senast kl 20 kvällen före resp. tävlingsdag.

 15. Tävlingen är öppen för ALLA medlemmar i 4BEN, på alla nivåer, beridna på alla slags hästar/ponnyer. Ingen åldersgräns för ryttare på ponny, dock måste ponnyekipage vara proportionerligt. Medlemsavgift kan betalas på tävlingsplatsen. (junior 200:-, senior 250:-, familj 700:-)

 16. Häst/ponny får starta högst 2 ggr per dag (omstart i clear round räknas i detta sammanhang inte som en ny start). Det går bra att rida samma dressyrprogram eller hoppa samma höjd båda gångerna

 17. Om det vid anmälningstidens utgång är färre än 10 anmälda ryttare per dag kan den dagen ställas in.

 18. Ryttare som önskar använda otillåten utrustning, ha hjälp inne på banan eller rida lätt i dressyren får rida utom tävlan (dvs ingen rosett oavsett resultat). Ange det gärna på anmälan om du vet redan då, annars meddelar du oss så fort du bestämt dig. Häst som gått utom tävlan får inte gå 'inom tävlan' senare samma dag.

 19. Ryttarens klädsel: Godkänd hjälm samt skor/stövlar med klack, i hoppning skall ryttare som under 2018 fyller 18 eller mindre även ha säkerhetsväst. Övrig klädsel är fri. Utrustning (sporrar, spö etc) enligt TR.

 20. Hästens utrustning enligt TR.

 21. Tävlingarna hålls på Sigridsholms sand/grusbanor: Hoppning på stora banan (30x60 m). Dressyr antingen på stora eller lilla banan (20x40) beroende på vilka program som anmäls. Framridning på den andra banan.

 22. Enklare servering finns på platsen.

 23. Miniorklasserna: är öppna för ALLA som vill ha hjälp som normalt är otillåten, tex ledare. Ryttarens ålder spelar ingen roll. Dvs ekipagets tävlings-nivå är 'minior'.

 24. Specialregler Miniordressyr: Rid valfritt LD-program. Ingen bedömning görs. Ledare och annan hjälp är tillåten. Lättridning är tillåten. Rosett till alla som fullföljer. Ange Minior och dressyrprogram på anmälan, t.ex. "Minior LD:1". Övriga regler enligt ovan.
  Miniorklassen rids sist på dagen.

 25. Specialregler Miniorhoppning: Rid en bana på ca 30cm med lite färre hinder. Ledare och annan hjälp är tillåten. Rosett till alla som fullföljer. Minior med ledare behöver inte ha säkerhetsväst, ledaren ansvarar för att hålla koll så ryttaren inte ramlar av. Ange 'Minior' som hinderhöjd på anmälan. Övriga regler enligt ovan.
  Miniorklassen rids först på dagen.

Välkommen!