Hej,

Välkommen till Ridklubben 4 Bens Träningstävling i Working Equitation Söndagen den 14 oktober

Ev. av-anmälan skall göras snarast, helst innan kl 18.00 kvällen före tävlingsdagen så att startlistan blir så korrekt som möjligt, på tel 070-591 26 86 eller e-post tavling@4ben.org Anmäld ryttare som inte av-anmäler och inte kommer till start skall utan anmodan betala en straff-avgift på 50:- per klass. Denna (samt ev obetald anmälnings/efteranmälningsavgift) skall vara bokförd på vårt pg 446 39 85-4 senast 24/10. Avgift som inte kommer i tid faktureras varvid faktureringsavgift på 50:- tillkommer.

Sekretariatet öppnar kl 8.45
Giltigt vaccinationsintyg skall visas i sekretariatet FÖRE urlastning. Gäller SAMTLIGA hästar/ponnyer.

Framridning på sand/grus 20x40 m.
Tävling på sand/grus 30x60 m.

Då vi har både ponnyer och hästar på framridning samtidigt så ber vi er se upp på varandra och hålla ordentliga avstånd mellan häst och ponny. Vi kan komma att begränsa antalet ekipage på framridningen om vi tycker det behövs av säkerhetsskäl.

Just nu ser söndagen ut så här (fler strykningar och efteranmälningar kan tillkomma).
Söndag. Banbygge 8.30 Första start 10.00
Lätt D 2 hästar anmälda
Lätt C 2 hästar, 2 ponnyer anmälda

Preliminär start- och funktionärslista finns på hemsidan.

Definitiv start- och funktionärslista kommer på hemsidan senast kl 20.00 kvällen före tävlingsdagen.

Efteranmälda kommer att placeras på de funktionärsposter där de bäst behövs och kan därför kanske inte placeras förrän efter av-anmälningstidens utgång, då vi ser var det finns luckor pga ev strykningar. Det är naturligtvis tillåtet att hjälpa till mer än med det man blivit tilldelad. Ju fler vi är desto fortare går det. Se till att du/din funktionär har koll på alla dina funktionärsuppgifter.

Enkel servering finns.

Vägbeskrivning finns på hemsidan, välj 'Var finns vi' i menyn. Under kartan finns vägbeskrivning i text, både från Stockholm och från Uppsala.

MVH 4BEN/Tävlingskommittén