Propositioner
för klubbtävlingar med klubbmästerskap i dressyr Lördagen den 6 oktober och hoppning Söndagen den 7 oktober 2018 på Sigridsholms Säteri.

Särskilda Bestämmelser

 1. Anmälningstiden utgår söndagen den 23 september kl 18.00. Anmälan som inkommer senare betraktas som efteranmälan.
  Pga problem med anmälningsformuläret förlängs anmälningstiden och utgår nu torsdag 27 september kl 18.00
  Efteranmälan mottages fram till kl 18.00 kvällen före resp tävlingsdag, mot 50:- extra i anmälningsavgift per start. Ingen efteranmälan på tävlingsdagen.

 2. Anmälan kan återtas fram till anmälningstidens utgång. Därefter är anmälan bindande (dvs betalningsskyldighet föreligger)

 3. Anmälningsavgiften skall sättas in på 4 BEN:s Pg. 446 39 85 - 4 och vara bokförd på vårt konto senast 25/9. Ange på talongen: Tävlingsdatum, ryttare, häst/ponny, kategori, hoppning/dressyr samt klass/er.

 4. Anmälan görs på hemsidan. Direktlänk till anmälningsformuläret..
  Frågor: maila tavlingsledare@4ben.org, eller ring: I första hand vår tävlingstelefon 070-591 26 86. Annars Ylva Åström, 070-990 34 33 eller Eva Åström 070-591 53 29.

 5. Lista över anmälda ekipage publiceras löpande på hemsidan. Står du med på listan så är du anmäld även om anmälningsbekräftelsen inte nått fram till dig.

 6. Ev av-anmälan skall göras senast kl 18.00 kvällen före resp tävlingsdag (gärna tidigare), helst på mail tavlingsledare@4ben.org annars telefon 070-591 26 86. Ryttare som inte av-anmält och inte kommer till start skall utan anmodan betala en straff-avgift på 50:-/klass (utöver anmälnings/efteranmälningsavgift). Denna avgift skall finnas på vårt konto senast 12/10.

 7. Utebliven betalning faktureras varvid faktureringsavgift på 50:- tillkommer. Gäller både anmälnings-/efteranmälnings- och straff-avgifter

 8. Varje ryttare skall även under helgen vara funktionär, eller ha med sig en funktionär, se anmälningsblanketten. (Tips: ju fler deltagare, desto mindre för var och en att göra, dra med dina kompisar...)

 9. Giltigt vaccinationsintyg skall visas i sekretariatet före urlastning. Gäller ALLA hästar/ponnyer. Ponny som ska starta 'tävlingsklass' i hoppning (klass 6,7,8) och har giltigt mätintyg ska visa det, annars mäts ponnyn på tävlingsdagen, ange på anmälan om ponnyn behöver mätas.

 10. "Meddelande till ryttare" publiceras på hemsidan senast söndag 30/9. www.4ben.org gå in på 'tävling'. Preliminära startlistor publiceras senast onsdag 3/10.

 11. Tävlingen är öppen för medlemmar i 4BEN, beridna på alla slags hästar/ponnyer. Medlemsavgift kan betalas på tävlingsplatsen. (junior 200:-, senior 250:-, familj 700:-)

 12. Häst/ponny får starta högst 2 ggr per dag. Ev omstart i Clear round räknas inte. Häst/ponny får göra sina 2 starter i samma klass med olika ryttare.

 13. Ponny får starta som häst eller som större ponny om så önskas, ange det den ska tävla som på anmälan. Ryttare får dock inte vara för stor för ponnyn. Oproportionerligt ekipage tillåts inte starta. Ponny som startar som häst eller större ponny får inte starta i lägre kategori senare samma dag.

 14. I klass 3 LB:1 och klass 7 LD/0,90 ingår klubbmästerskap i dressyr respektive hoppning. Alla som rider dessa klasser deltar i KM i respektive grem.

 15. Ponny och häst tävlar tillsammans i samma klass. Om antalet anmälda blir tillräckligt stort delar vi på ponny och häst (och vill då se mätintyg/mäta stora ponnyer även till dressyren), i så fall tävlar alla ponnykategorier tillsammans i samma klass. Vid delning av KM-klass får vi en klubbmästare på häst och en på ponny

 16. Om det vid anmälningstidens utgång är färre än 10 anmälda ryttare någon av dagarna så kan den dagen komma att ställas in. Tävlingsledningen tar beslut när anmälningstiden gått ut.

 17. Om klass har färre än 2 tävlande delas inga priser ut. Då blir det istället rosett för felfri ritt i hoppning och för minst 50% av maxpoängen i dressyr. I Clear round klasserna är det rosett för felfri ritt oavsett antal starter (även för felfri ritt i ev omstart - OBS! detta är ett avsteg från TR).

 18. Ryttarens klädsel: Godkänd hjälm, skor/stövlar med klack samt skjorta/tröja/jacka med ärm och utan luva. I hoppning måste ryttare som fyller 18 eller mindre under året även ha säkerhetsväst. I övrigt fritt, men prydligt.

 19. Utrustning (hästens 'klädsel', spö, sporrar etc): enligt TR

 20. Ryttare som önskar använda otillåten utrustning eller ha hjälp inne på banan får rida utom tävlan. Ange det gärna på anmälan om du vet redan då, annars meddelar du oss så fort du bestämt dig.

 21. Tävlingarna hålls på Sigridsholms sand/grusbanor (20x40 och 30x60): Vilken bana dressyren blir på beror på om vi får anmälningar till klasserna på långa banan eller inte. Hoppning på stora banan. Framridning på den andra banan.

 22. Enklare servering finns på platsen.

Preliminärt tidsprogram och klassindelning   samt (Anm. avg)
Lördag 10.00     Klass 5     LD:3 2011     ponny/häst     (120)
Klass 4 LC:1 2015 ponny/häst (120)
Klass 3 LB:1 2015 KM ponny/häst (120)
Klass 2 LB:2 2016 ponny/häst (120)
Klass 1 LA:3 2013 ponny/häst (120)
 
Söndag 10.00 Klass 11 Clear Round 30 cm ponny/häst (120), ev. omstart ingår
Klass 10 Clear Round 50 cm ponny/häst (120), ev. omstart ingår
Klass 9 Clear Round 70 cm ponny/häst (120), ev. omstart ingår
Klass 8 Lätt E/0,80 bed Två faser A:0+A:0 ponny/häst (120)
Klass 7 Lätt D/0,90 KM bed A:1a ponny/häst (120)
Klass 6 Lätt D+/0,95 bed Två faser A:0+A:0 ponny/häst (120)

Rosett vid felfri ritt i Clear Round. Rosett och hederspris i övriga klasser.

Välkommen!