Hej,
Välkommen till Ridklubben 4 Bens Klubbtävling med klubbmäserskap i dressyr den 6 oktober och hoppning den 7 oktober 2018

Ev. av-anmälan skall göras snarast, helst innan kl 18.00 kvällen före tävlingsdagen så att startlistan blir så korrekt som möjligt, på tel 070-591 26 86 eller e-post tavling@4ben.org

Anmäld ryttare som inte av-anmäler och inte kommer till start skall utan anmodan betala en straff-avgift på 50:- per klass. Denna (samt ev obetald anmälnings/efteranmälningsavgift) skall vara bokförd på vårt pg 446 39 85-4 senast 12/10. Avgift som inte kommer i tid faktureras varvid faktureringsavgift på 50:- tillkommer

Sekretariatet öppnar kl 8.45 båda dagarna

Giltigt vaccinationsintyg skall visas i sekretariatet FÖRE urlastning. Gäller SAMTLIGA hästar/ponnyer.

Dressyr: Framridning på sand/grus 30x60 m. Tävling på sand/grus 20x40
Hoppning: Framridning på sand/grus 20x40 m. Framhoppning inne på tävlingsbanan före varje klass. Tävling på Sand/grus 30x60 m.
Då vi har både ponnyer och hästar på framridning samtidigt så ber vi er se upp på varandra och hålla ordentliga avstånd mellan häst och ponny. Vi kan komma att begränsa antalet ekipage på framridningen om vi tycker det behövs av säkerhetsskäl.

Just nu ser helgen ut så här (fler strykningar och efteranmälningar kan tillkomma).

Lördag: Första start kl 10.00
LD:3 - 3 hästar anmälda
LC:1 - 2 ponnys, 4 hästar anmälda
LB:1 KM - 2 ponnys, 4 hästar anmälda
Plocka undan

Söndag: Banbyggnad 9.00. Första start kl 10.00
CR 30 cm - 1 häst anmäld
CR 50 cm - 1 ponny, 3 hästar anmälda
LD/90 cm KM - 1 häst anmäld
Plocka undan

Preliminär start- och funktionäslista finns/kommer på hemsidan.

Definitiv start- och funktionärslista kommer på hemsidan senast kl 20.00 kvällen före respektive tävlingsdag

Efteranmälda kommer att placeras på de funktionärsposter där de bäst behövs och kan därför kanske inte placeras förrän efter av-anmälningstidens utgång, då vi ser var det finns luckor pga ev strykningar.
Det är naturligtvis tillåtet att hjälpa till mer än med det man blivit tilldelad. Ju fler vi är desto fortare går det.

Se till att du/din funktionär har koll på alla dina funktionärsuppgifter.

Enkel servering finns.

Vägbeskrivning finns på hemsidan, välj 'Var finns vi' i menyn. Under kartan finns vägbeskrivning i text, både från Stockholm och från Uppsala.

MVH
4BEN/Tävlingskommittén