Din webbläsare stödjer inte JavaScript. Det behövs för att kunna använda anmälningsformuläret korrekt

4BEN Anmälan

till klubbtävlingar den 21-22/5 2019

Anmälningsavgift sätts in på pg 446 39 85-4 samtidigt med anmälan

Anmälan skall göras senast 18.00 på sista anmälningsdagen. Anmälan som kommer in senare räknas som efteranmälan. Efteranmälan kan göras med detta formulär fram till kl 18.00 dagen före resp. tävlingsdag

Vill du använda otillåten utrustning, rida lätt i dressyren, eller ha hjälp (tex ledare, hjälp att komma ihåg vägen, ridinstruktioner etc) så kan du rida utom tävlan. Du deltar då i den vanliga klassen men får ingen placering/rosett oavsett resultat.
Vet du redan vid anmälan att du vill rida utom tävlan, kryssa i det nedan och ange varför. Bestämmer du dig senare så meddelar du oss då, dock senast innan du börjar använda den otillåtna utrustningen/hjälpen och (förstås) innan du startar.

OBS!!! Vi har varit tvungna att byta backend (det som ser till att det du skickar kommer in till oss) och den nya klarar inte av åäö eller bokstäver med accenter (tex é).
Detta formulär byter automatiskt ut följande tecken: å ä ö é è ë ê ü samt Å Ä Ö É È Ë Ê Ü.

Avänder du någon annan bokstav med accent, eller en annan typ av accent så kommer du få ett felmeddelande när du skickar.
Backa i så fall tillbaka till formuläret och byt ut den bokstaven mot samma bokstav utan accent.

1. Ryttarens namn:
2. Ryttaren är född år:
3.Ponnyns/hästens namn:
4.Ponnyn/hästen född år:
5. Kategori (om ponnyn ska tävla som häst/större ponny, ange här den kategori den ska tävla som och skriv den riktiga kategorin under 'övrigt' ):
Häst
Ponny kat D Ponny kat C
Ponny kat B Ponny kat A
5a.Mätintyg:
Rider häst eller enbart Clear Round
Ponnyn har giltigt mätintyg
Ponnyn behöver mätas
6. Klasser :
Dressyr LD:3 2011 Dressyr LC:1 2015
Dressyr LB:1 2019 Dressyr LA:1 2017
Vill rida utom tävlan i dressyr
 
Hoppningen inställd pga för få anmälda
Istället har vi hoppträning för Eva Åström. 160:- + Anläggningsavgift (20:-).
Anmälan direkt till Eva på 070-591 53 29
 
7.Adress:
8.Postadress:
9.Telefon:
10.E-post:
11.Övrigt:
'Underskrift' av målsman/anmälare (myndig person):
12. Målsmans/Anmälarens namn:Funktionärsanmälan
F1. Ryttaren är funktionär själv
Annan person är funktionär
Om annan person: vuxen        barn/tonåring ålder:
kan vara funktionär medan ryttaren rider (framridning inräknat):
ja nej
F2.Är funktionär helst:
OBS! detta är ditt önskemål. Vad du blir tilldelad måste du kontrollera i funktionärslistan!
Vid få deltagare i hoppning hjälps alla hopp-deltagare åt att bygga färdigt (söndag morgon) samt riva banan.
Vid många ryttare blir det färre uppgifter per ryttare.
Vi ser gärna att du har med dig en annan person som är funktionär, det underlättar funktionärsplaneringen betydligt. Du ryttare som är funktionär själv får gärna anmäla dig till funktionärsblock den dag du inte ska rida.
Under dressyren
Plocka undan dressyrstaketen för säsongen
F3.Särskilda önskemål/upplysningar ang funktionerandet:
(tex att två personer kan vara funktionär samtidigt i ett visst block, eller om det är en viss funktionärssyssla du gärna vill ha/inte vill ha)
Funktionären skall vara på plats under hela funktionärsblocket. Vid många anmälda delar vi i fler block. Vid få anmälda och få icke-ridande funktionärer kan det inträffa att du blir placerad i ett funktionärsblock där du själv ska rida, i sådana fall har vi tagit med i beräkningen att du behöver komma senare / gå tidigare.
OBS! När vi gör funktionärslistorna så tar vi hänsyn till dina önskemål så långt det är möjligt. Tyvärr går behov och önskemål inte alltid ihop och vi måste kanske placera dig/din funktionär i ett funktionärsblock du inte önskat.