Denna sida är uppdaterad
24 september 2022

4BEN Klubbtävling med klubbmästerskap
Dessyr 24/9
Hoppning 25/9 2022

Förlängd anmälningstid för hoppningen. Anmäl senast 18/9 kl 18.00
OBS att anmälningstiden för dressyren fortfarande går ut 11/9 kl 18.00

Hoppningen ställs in pga för få anmälda

Proposition - läs innan du anmäler!
Anmälningsformulär
Lista över anmälda
Meddelande till ryttare
Startlista dressyr med funktionärsuppgifter -Slutlig
Startlista hoppning - inställd
Resultat dressyr
Resultat hoppning - inställd

Till "Tävling 2022"