Din webbläsare stödjer inte JavaScript. Det behövs för att kunna använda anmälningsformuläret korrekt

4BEN Anmälan

till klubbtävlingar den 13-14/5 2023

Anmälningsavgift sätts in på pg 446 39 85-4 samtidigt med anmälan

Anmälan skall göras senast 18.00 på sista anmälningsdagen. Anmälan som kommer in senare räknas som efteranmälan. Efteranmälan kan göras med detta formulär fram till kl 18.00 dagen före resp. tävlingsdag

Vill du använda otillåten utrustning, rida lätt i dressyren, eller ha hjälp (tex ledare, hjälp att komma ihåg vägen, ridinstruktioner etc) så kan du rida utom tävlan. Du deltar då i den vanliga klassen men får ingen placering/rosett oavsett resultat.
Vet du redan vid anmälan att du vill rida utom tävlan, kryssa i det nedan och ange varför. Bestämmer du dig senare så meddelar du oss då, dock senast innan du börjar använda den otillåtna utrustningen/hjälpen och (förstås) innan du startar.

Obs! Formulärhanteraren vi använder har vissa problem med bland annat svenska bokstäver (åäö) och tecken med accenter (t ex é). För att hantera detta byter vi ut dem i formuläret nedan.
Om du, när du försöker skicka in formuläret, får ett felmeddelande, backa, och byt ut de bokstäver som fortfarande har accenter till samma bokstav utan accent..

1. Ryttarens namn:
2. Ryttaren är född år:
3.Ponnyns/hästens namn:
4.Ponnyn/hästen född år:
5. Kategori (om ponnyn ska tävla som häst/större ponny, ange här den kategori den ska tävla som och skriv den riktiga kategorin under 'övrigt' ):
Häst
Ponny kat D Ponny kat C
Ponny kat B Ponny kat A
5a.Mätintyg:
Rider häst eller enbart Clear Round
Ponnyn har giltigt mätintyg
Ponnyn behöver mätas
6. Klasser :
Dressyr LD:3 2011 Dressyr LC:1 2015
Dressyr LB:1 2019 Dressyr LA:1 2017
Vill rida utom tävlan i dressyr
 
Hoppning clear round 30 cm Hoppning Clear round 50 cm
Hoppning Clear round 70 cm Hoppning Ponny LE / Häst 0,80 m
Hoppning Ponny LD / Häst 0,90 m Hoppning Ponny LD+ / Häst 0,95 m.
Vill rida utom tävlan i hoppning
 
7.Adress:
8.Postadress:
9.Telefon:
10.E-post:
11.Övrigt:
'Underskrift' av målsman/anmälare (myndig person):
12. Målsmans/Anmälarens namn:Funktionärsanmälan
F1. Ryttaren är funktionär själv
Annan person är funktionär
Om annan person: vuxen        barn/tonåring ålder:
Kan vara funktionär medan ryttaren tävlar:
ja nej
ja om jag kan se ryttarens ritt
Kan vara funktionär medan ryttaren rider fram:
ja nej
ja om jag kan gå ifrån en kort stund ifall ryttaren behöver hjälp
F2.Är funktionär helst:
OBS! detta är ditt önskemål. Vad du blir tilldelad måste du kontrollera i funktionärslistan!
Samtliga hopp-deltagare ska räkna med att både bygga på söndag morgon, ha en uppgift under tävlingsdagen och plocka undan.
Vid många ryttare blir det färre uppgifter per ryttare.
Vi ser gärna att du har med dig en annan person som är funktionär, det underlättar funktionärsplaneringen betydligt. Du ryttare som är funktionär själv får gärna anmäla dig till funktionärsblock den dag du inte ska rida.
Under dressyren
Plocka fram material till hopp-banan (lördag efter dressyren)
Bygga/bygga klart hopp-banan (söndag morgon).
Under hoppningen.
Riva hoppbanan.
F3.Särskilda önskemål/upplysningar ang funktionerandet:
(tex att två personer kan vara funktionär samtidigt i ett visst block, eller om det är en viss funktionärssyssla du gärna vill ha/inte vill ha)
Funktionären skall vara på plats under hela funktionärsblocket. Vid många anmälda delar vi i fler block. Vid få anmälda och få icke-ridande funktionärer kan det inträffa att du blir placerad i ett funktionärsblock där du själv ska rida, i sådana fall har vi tagit med i beräkningen att du behöver komma senare / gå tidigare.
OBS! När vi gör funktionärslistorna så tar vi hänsyn till dina önskemål så långt det är möjligt. Tyvärr går behov och önskemål inte alltid ihop och vi måste kanske placera dig/din funktionär i ett funktionärsblock du inte önskat.