Propositioner
för klubbtävlingar i dressyr Lördagen den 13 maj och hoppning Söndagen den 14 maj 2023 på Sigridsholms Säteri.

Särskilda Bestämmelser

Inbjudan

 1. Tävlingarna hålls på Sigridsholms sand/grusbanor (20x40 och 30x60): Dressyr på lilla banan, hoppning på stora banan. Framridning på den andra banan.

 2. Tävlingen är öppen för medlemmar i 4BEN, beridna på alla slags hästar/ponnyer. Medlemsavgift kan betalas på tävlingsplatsen. (junior 310:-, senior 370:-)

 3. Första start är kl 10.00 båda dagarna

 4. Domare i dressyren är Ewa Svensson

 5. Ponny får starta som häst eller som större ponny om så önskas, ange det den ska tävla som på anmälan. Ryttare får dock inte vara för stor för ponnyn. Oproportionerligt ekipage tillåts inte starta.

 6. Ponny som startar som häst eller större ponny får inte starta i lägre kategori senare samma dag.

 7. Ryttarens klädsel: Godkänd hjälm, skor/stövlar med klack samt skjorta/tröja/jacka med ärm och utan luva. I hoppning måste ryttare som fyller 18 eller mindre under året även ha säkerhetsväst. I övrigt fritt, men prydligt.

 8. Utrustning (hästens 'klädsel', spö, sporrar etc): enligt TR

 9. Ryttare som önskar använda otillåten utrustning eller ha hjälp inne på banan (eller rida lätt i dressyren) får rida utom tävlan. Ange det gärna på anmälan om du vet redan då, annars meddelar du oss så fort du bestämt dig.

 10. Giltigt vaccinationsintyg skall visas i sekretariatet före urlastning. Gäller ALLA hästar/ponnyer.

 11. Ponny som ska starta 'tävlingsklass' i hoppning (klass 5, 6, 7) och har giltigt mätintyg ska visa det, annars mäts ponnyn på tävlingsdagen, ange på anmälan om ponnyn behöver mätas.

 12. Ponny och häst tävlar tillsammans i samma klass. Om antalet anmälda blir tillräckligt stort delar vi på ponny och häst (och vill då se mätintyg/mäta stora ponnyer även till dressyren), i så fall tävlar alla ponnykategorier tillsammans i samma klass.

 13. Enklare servering finns på platsen.

 14. Känner du dig det minsta sjuk så stannar du självklart hemma
Anmälan


 1. Anmälan görs på hemsidan. Direktlänk till anmälningsformuläret..

 2. Anmälningstiden utgår söndagen den 30 april kl 18.00. Anmälan som inkommer senare betraktas som efteranmälan.

 3. Efteranmälan mottages fram till kl 18.00 kvällen före resp tävlingsdag mot 50:- extra i anmälningsavgift per start. Ingen efteranmälan på tävlingsdagen.

 4. Alla anmälningar som innehåller korrekt mailadress bekräftas på mail.

 5. Lista över anmälda ekipage kommer att uppdateras kontinuerligt på hemsidan. OBS! Finns du med på listan över anmälda så är du anmäld även om anmälningsbekräftelsen inte kommit fram till dig.

 6. Anmälan kan återtas fram till anmälningstidens utgång. Därefter är anmälan bindande (dvs betalningsskyldighet föreligger). Anmälningsavgiften minus en administrationsavgift på 5:-, återfås mot läkarintyg/veterinärintyg. Sådant intyg skall vara oss tillhanda senast 21/5

 7. Häst/ponny får starta högst 2 ggr per dag. Ev omstart i Clear round räknas inte. Häst/ponny får göra sina 2 starter i samma klass med olika ryttare.
Betalning
 1. Pris: 180:- / start. Efteranmälan 230:-/start.

 2. Anmälningsavgiften skall sättas in på 4 BEN:s Pg. 446 39 85 - 4 och vara bokförd på vårt konto senast 2/5. Ange på talongen: Tävlingsdatum, ryttare samt häst/ponny.

 3. Utebliven betalning faktureras varvid faktureringsavgift på 50:- tillkommer. Gäller både anmälnings-/efteranmälnings- och straff-avgifter
Avanmälan
 1. Ev av-anmälan skall om möjligt göras senast kl 18.00 kvällen före resp tävlingsdag (gärna tidigare) på tavlingsledare@4ben.org eller 070-591 26 86 (OBS EJ MMS)

 2. Av-anmälan på mail bekräftas så fort vi kan. Får du ingen bekräftelse inom rimlig tid, ring.

 3. Ryttare som inte av-anmält och inte kommer till start skall utan anmodan betala en straff-avgift på 50:-/klass (utöver anmälnings/efteranmälningsavgift). Denna avgift skall finnas på vårt konto senast 19/5.
Funktionär
 1. Varje ryttare skall även under helgen vara funktionär, eller ha med sig en funktionär, se anmälningsblanketten. (Tips: ju fler deltagare, desto mindre för var och en att göra, dra med dina kompisar...)
Övrigt
 1. Om det vid anmälningstidens utgång är för få anmälda någon av dagarna så kan den dagen komma att ställas in. Tävlingsledningen tar beslut när anmälningstiden gått ut.

 2. Om klass har färre än 2 tävlande delas inga priser ut. Då blir det istället rosett för minst 50% av maxpoängen i dressyr och för felfri ritt i hopppningen. Endast fas 1 räknas i så fall, och det är frivilligt för ekipage som är felfritt i fas 1 att rida fas 2.

 3. Dokument kommer på samlingssidan:
  • "Meddelande till ryttare" publiceras på hemsidan senast söndag 7/5.
  • Preliminära startlistor kommer senast onsdag 10/5.
  • Slutliga startlistor och funktionärslistor kommer senast kl 20 kvällen före resp. tävlingsdag.


 4. Frågor: maila tavlingsledare@4ben.org, eller ring: I första hand vår tävlingstelefon 070-591 26 86. Annars Ylva Åström, 070-990 34 33 eller Eva Åström 070-591 53 29.

Preliminärt tidsprogram och klassindelning
Lördag 10.00     Klass 4     LD:3 2011     ponny/häst    
Klass 3 LC:1 2015 ponny/häst
Klass 2 LB:1 2019 ponny/häst
Klass 1 LA:1 2017 ponny/häst
 
Söndag 10.00 Klass 10 Clear Round 30 cm ponny/häst
Klass 9 Clear Round 50 cm ponny/häst
Klass 8 Clear Round 70 cm ponny/häst
Klass 7 Lätt E/0,80 bed Två faser A:0+A:0 ponny/häst
Klass 6 Lätt D/0,90 bed Två faser A:0+A:0 ponny/häst
Klass 5 Lätt D+/0,95 bed Två faser A:0+A:0 ponny/häst

Rosett vid felfri ritt i Clear Round (även för felfri ritt i ev omstart - OBS! detta är ett avsteg från TR).
Rosett och hederspris i övriga klasser.

Välkommen!