Denna sida är uppdaterad
12 augusti 2023

4BEN Tävling Working Equitation 6/8 2023

Proposition publicerad i TDB
Anläggningsskiss
Anmälan görs i TDB
Lista över anmälda finns i TDB
Meddelande till ryttare
Hästlista med hästnummer
Startlistor - Slutliga
Lista på hästar som ska visa vaccinationerna

Banskiss LD
Banskiss LC
Banskiss LB:1 - Klassen inställd
Banskiss LB:2
Banskiss LA:1

Möjlighet till bangång med domaren före LD!

Löpande resultat under dagen
Slutresultat på vår hemsida
Resultat i TDB - WE LD
Resultat i TDB - WE LC
LB:1 - Klassen inställd
Resultat i TDB - WE LB:2
Resultat i TDB - WE LA:1

Till "Tävling 2023"