Denna sida är uppdaterad
14 november 2009

4BEN Vad gör funktionären?
På tävling behövs det många funktionärer. Här kan du se vad de olika funktionärerna gör.
En del funktionärsuppgifter kan kombineras så att en person har flera funktionärsuppgifter.

Dressyr:

 • Tävlingsledare: ansvarar för hela tävlingen. Bestämmer klasser, skriver proposition, tar emot anmälningar, bokar domare, ser till att tävlingsområdet görs iordning före och efter tävlingen, gräset klipps, skyltar sätts upp/tas ner, och att det finns funktionärer. Lottar startordning och skriver startlistor. Tar emot strykningar, efteranmälningar, anmälningar om hästbyte och svarar på frågor före tävlingsdagen. Ser till att det finns rosetter, hederspriser och dressyrprotokoll så det räcker. Skriver resultatlistor, driver in betalning från anmälda som inte betalat och inte kommer, m.m.
 • Sekretariat (bör på större tävling vara flera personer så att ryttarna inte behöver köa så länge): prickar av deltagarna i listan, kollar alla 'papper' (vaccinationsintyg, licenser (kolla att numren stämmer med de på anmälan), mätintyg m.m.), ta betalt (ev startavgift, anmälningsavgift för efteranmälda), ta emot anmälningsblankett för de efteranmälda som inte skickat in anmälningsblanketten tidigare, dela ut program, svara på alla möjliga (och omöjliga) frågor. På större tävling med många startande 'utifrån' brukar många ryttare ringa och fråga hur långt man kommit. Då bör sekretariatet kunna upplysa om att 'startnummer x rider just nu'.
 • Parkeringsvakt: Tar emot ryttarna när de kommer och talar om hur de ska parkera. Är det ont om plats på parkeringen måste parkeringsvakten vara på alerten så att inte ryttarna parkerar med för stora avstånd.
 • Protokollhämtare: Hämtar protokollet hos domaren direkt efter varje ritt och tar det fortast möjligt till räknaren. Är det flera domare så ska protokollet hos C-domaren hämtas sist.
 • Räknare: Räknar ihop poängen på protokollen. För att få ut resultatet fort bör det vara lika många räknare som domare, med en domare minst 2 personer. Alla protokoll ska kontrollräknas av någon annan än den som räknade först.
  På klubbnivå brukar vi låta räknarna även vara protokollhämtare och resultatuppsättare
 • Resultatuppsättare: Ge resultatet till speakern och sätta upp det på resultatlistan (till speakern först så att resultatet kan gå ut i högtalaren så fort som möjligt). Resultatuppsättaren är oftast också den som skriver lappen till speakern och det som ska upp på resultattavlan.
 • Insläppare: Släppa ut/in ryttarna på banan. Öppna för nästa ryttare innan föregående släpps ut så går det lite fortare. När ryttaren som just ridit har lämnat banan ska dressyrstaketet stängas igen och öppnas när ryttaren efter får startsignal (behövs förstås inte om ryttarna får rida inne på banan före startsignal). Insläpparen ska vara på lämplig plats under ritterna så att ekipagen inte störs.
 • Speaker: Sköter pratandet (håller publik och ryttare informerade).
 • Domarsekreterare (skrivare): Skriver ner de poäng och kommentarer som domaren säger. Bör kunna skriva läsligt och snabbt. Det är bra att kunna programmet så man märker om domaren missar att ge poäng på något, men inte helt nödvändigt. Skrivaren ska INTE räkna ihop resultatet. På de bedömningsgrupper som har koefficient (oftast koeff. 2) så ska man skriva både den poäng som domaren ger och vad det blir när man multiplicerat med koefficienten, t.ex. 6/12, så vet räknaren att det är en sexa som dubbleras till 12, inte en trea som redan är dubblerad till sex.
  Tänk på att protokollen har genomslagskopia, så skriv inte med hela bunten under för då går det inte att läsa kopiorna.
 • Banarbetare (flera personer, varav en 'chef'): snyggar till banan mellan klasserna och i pauserna (sladdar banan om det ska göras, markerar mittlinjen, rättar till staketet vid behov o.s.v.).
 • Serveringsansvarig: Beräknar hur mycket som behöver köpas in, handlar, sätter priserna, ser till att allt blir framplockat på morgonen och bortplockat när tävlingen är slut, ser till att det som är kvar tas omhand m.m.
 • Serveringspersonal: står i serveringen under dagen. Kokar kaffevatten, grillar toast, kokar korv, m.m.
 • Dessutom behöver tävlingsledaren förstås hjälp med att göra iordning tävlingsplatsen: Skyltar ska sättas upp, bord och stolar bäras fram, banan ska byggas, avspärrningar sättas upp (för att skilja hästarna från publiken av säkerhetsskäl), toalett, sekretariat och servering ska städas m.m. Och allt ska sedan plockas bort igen efter tävlingens slut.