Denna sida är uppdaterad
15 mars 2015

4BEN Regler för våra aktiviteter

Alla aktiviteter med häst/ponny:

För alla våra aktiviteter med häst/ponny krävs att hästen/ponnyn är vaccinerad enligt gällande regler samt att du visar giltigt vaccinationsintyg innan urlastning.
Vi kommer även i fortsättningen vara stenhårda vad gäller kravet på giltigt vaccinationsintyg. Inget giltigt vaccinationsintyg = ingen start! Kontrollera ditt vaccinationsintyg själv och se till att du har det med dig. Vad som är ett giltigt vaccinationsintyg kan du läsa längre ned på sidan. Är du ändå osäker på om ditt vaccinationsintyg är giltigt så hjälper vi gärna till, kontakta tavlingsledare@4ben.org

För alla tävlingar:

Alla som deltar i våra interna tävlingar måste också ställa upp som funktionär under samma tävling (dressyr+ hoppning), alternativt (helst) ha med sig någon annan som kan vara funktionär. Varje tävlingsdag delas normalt i ett eller två funktionärsblock beroende på hur många starter det är. När du blir du tilldelad ett block så är du funktionär under hela blocket. Bygga och riva dressyrstaket och hoppbana är också funktionärsblock.
För dressyr gäller att dressyrstaketet sätts upp samma morgon (om någon anmält program på lång bana på blåbärstävling/träningstävling), alla deltagare skall vara beredda att sätta fram och ta bort staketet samt ha någon uppgift under dagen.
OBS! Det är fullt tillåtet att önska sig funktionärspass i dressyren om man tävlar hoppning, och tvärtom. Ju fler som har med sig annan person som funktionär, alternativt önskar vara funktionär i 'fel' gren, desto lättare blir det för oss att fördela funktionärsuppgifterna.

Vill du veta vilka funktionärer som behövs och vad de gör, läs här
Funktionärer på dressyrtävling
Funktionärer på hopptävling

Blåbärstävling / Träningstävling (f.d. Fritt Val) och Miniordressyr/-hoppning

För att få delta i dessa tävlingar krävs det att
 1. Du är medlem i klubben, eller blir medlem på tävlingsdagen (före första start).
 2. Din häst/ponny har ett giltigt vaccinationsintyg.
 3. Du är funktionär samma tävling (dressyr+hoppning) i minst lika många funktionärsblock som antalet starter du gör. Om du vill kan du istället (helst)ha med dig någon annan som är funktionär.
  För dressyr skall samtliga deltagare vara beredda på att både sätta fram och ta bort staketet samt någon uppgift under dagen.
  För hoppning skall samtliga deltagare vara beredda på att både sätta bygga upp och ta bort hinder samt någon uppgift under dagen.
 4. Klädsel: Godkänd hjälm med hakbandet ordentligt knäppt samt skor/stövlar med klack är obligatoriskt. I hoppning skall juniorer ha säkerhetsväst. Övrig klädsel är fri, men ska vara prydlig.
 5. Hästens/ponnyns utrustning enligt TR (Vill du ha annan utrustning går det bra att rida utom tävlan).
Vaccinationsintyg ska visas i sekretariatet innan du lastar ur hästen/ponnyn.

På Blåbärstävling/träningstävling väljer ryttaren själv dressyrprogram/hinderhöjd helt fritt. MEN: ryttare som efteranmäler sig får hålla sig till de program/hinderhöjder som andra redan valt.

Klubbtävling

För att få delta på dessa tävlingar krävs det att
 1. Du är medlem i klubben, eller blir medlem på tävlingsdagen (före första start)
 2. Krav på grönt kort har vi tagit bort.
 3. Din häst/ponny har ett giltigt vaccinationsintyg.
 4. Du är funktionär samma tävling (dressyr+ hoppning) i minst lika många funktionärsblock som antal klasser du rider. Om du vill kan du istället (helst) ha med dig någon annan som är funktionär.
  För dressyr skall samtliga deltagare vara beredda på att både sätta fram och ta bort staketet samt någon uppgift under dagen.
  För hoppning skall samtliga deltagare vara beredda på att både sätta bygga upp och ta bort hinder samt någon uppgift under dagen.
 5. Klädsel: Godkänd hjälm med hakbandet ordentligt knäppt samt skor/stövlar med klack är obligatoriskt. I hoppning skall juniorer ha säkerhetsväst. Övrig klädsel är fri, men ska vara prydlig.
 6. Hästens/ponnyns utrustning enligt TR. Uppklassning gäller enligt TR.
 7. Om du tävlar ponny: Din ponny har giltigt mätintyg
  Har du inte giltigt mätintyg så mäter vi ponnyn på tävlingsdagens morgon om den ska starta i klasser där kategorin spelar roll (i praktiken bara för tävlingsklass i hoppning). Ange på anmälan om ponnyn behöver mätas
Vaccinationsintyg, och för ponny även mätintyg , ska visas i sekretariatet innan du lastar ur hästen/ponnyn.

Vad är ett giltigt vaccinationsintyg?

Först ska hästen/ponnyn ha två vaccinationer (A och B)mot hästinfluensa med minst 21 och högst 92 dagars mellanrum (3 veckor - 3 månader). Detta kallas grundvaccination. Går det mer än 92 dagar så måste du börja om.
När hästen/ponnyn är grundvaccinerad får den tävla.
Efter grundvaccinationen ska hästen/ponnyn vaccineras varje år, inom 365 dagar (1 år utom vid skottår). Det är tillåtet att vaccinera oftare. Går det mer än 365 dagar så får hästen/ponnyn omedelbart automatiskt startförbud men du har fr.o.m. 2012 ytterligare 21 dagar på dig att vaccinera. Missar du de 21 dagarna också så måste du börja från början med en ny grundvaccinering.
Det måste gå minst 7 dagar efter en vaccination innan hästen/ponnyn får tävla.
På tävling måste du kunna visa upp alla vaccinationer ända tillbaka till (senaste) grundvaccineringen.
Du kan visa en kopia på vaccinationsintyget. Kopian ska då innehålla även förstasidan med hästens/ponnyns namn, och den ska vara vidimerad av veterinär (enligt utskick från förbundet).

Vad är ett giltigt mätintyg?

En ponny ska mätas vid 4, 6 och 8 års ålder, men behöver inte mätas förrän den ska tävla. Mätningen vid 8 års ålder kallas "Sista obligatoriska mätning" (förut "slutmätning"). Mätningsreglementet uppdateras då och då. Kontrollera gällande regler på förbundets hemsida.
Ett giltigt mätintyg är alltså antingen ett slutmätningsintyg, eller högst 2 år gammalt.