Din webbläsare stödjer inte JavaScript. Det behövs för att kunna använda anmälningsformuläret korrekt Denna sida är uppdaterad 13 april 2019

4BEN

Anmälan / Efteranmälan

till Ridklubben 4 Bens Träningstävling med miniorklasser den (ange tävlingsdatum)

Inställt pga feber på anläggningen

Det går bra att anmäla till både dressyr och hoppning i samma anmälan.

Anmälningsavgift sätts in på vårt plusgiro i samband med anmälan. Efteranmälan kostar extra.
För detaljer se propositionen

Anmälan skall göras senast 18.00 på sista anmälningsdagen. Anmälan som kommer in senare räknas som efteranmälan. Efteranmälan kan göras med detta formulär fram till kl 18.00 dagen före tävlingen.

Vill du använda otillåten utrustning, ha hjälp men inte rida miniorklass (tex ledare, hjälp att komma ihåg vägen, ridinstruktioner etc) eller rida lätt i dressyren så kan du rida utom tävlan. Du deltar då i den vanliga klassen men får ingen rosett oavsett resultat.
Vet du redan vid anmälan att du vill rida utom tävlan, kryssa i det nedan och ange varför. Bestämmer du dig senare så meddelar du oss då, dock senast innan du börjar använda den otillåtna utrustningen/hjälpen och (förstås) innan du startar.

För miniorderssyr: ange minior och vilket LD-program du vill rida. t.ex ""Minior LD:1"
För miniorhoppning: ange "Minior" som hinderhöjd.

1. Ryttarens namn:
2. Ryttarens födelseår:
3. Ponnyns/hästens namn:
4. Ponnyns/hästens födelseår:
5. Kategori:
  Häst D-    C-    B-    A- ponny
6. dressyrprogram nr 1:
  dressyrprogram nr 2:
  Vill starta utom tävlan i dressyr. (Ange anledning under 'Övrigt')  
 
  hinderhöjd nr 1:
  hinderhöjd nr 2:
  Vill starta utom tävlan i Hoppning. (Ange anledning under 'Övrigt')
7. Adress:
8. Postadress:
9. Telefon:
10. E-post:
11. Övrigt:
'Underskrift' av målsman/anmälare (myndig person):
12. Målsmans/Anmälarens namn:


Funktionärsanmälan:
F1. Ryttaren är funktionär själv
  Annan person är funktionär
Om annan person: vuxen         barn/tonåring ålder:
kan vara funktionär medan ryttaren rider (framridning inräknat):
ja nej
F2. Är funktionär helst:
OBS! detta är ditt önskemål. Vad du blir tilldelad måste du kontrollera i funktionärslistan!
Samtliga deltagare ska räkna med att både ta fram och plocka bort dressyrstaket/hinder och ha en uppgift under tävlingsdagen. Vid många ryttare kan några komma att undantas från att ta fram eller ta bort. Vi ser gärna att du har med dig en annan person som är funktionär, det underlättar funktionärsplaneringen betydligt. Du ryttare som är funktionär själv får gärna anmäla dig till funktionärsblock den dag du inte ska rida.
  bygga dressyrbana (tävlingsdagens morgon, endast om det är program på långa banan med)
  under dressyren
  ta bort dressyrbana (endast om det är program på långa banan med, annars får ni plocka fram hinder efter dressyrens slut)
  bygga klart hoppbana (tävlingsdagens morgon)
  under hoppningen
  ta bort hoppbana
F3. Särskilda önskemål/upplysningar ang funktionerandet:
(tex att två personer kan vara funktionär samtidigt i ett visst block, eller om det är en viss
funktionärssyssla du gärna vill ha/inte vill ha)
Funktionären skall vara på plats under hela funktionärsblocket. Vid många anmälda delar vi i fler block. Vid få anmälda och få icke-ridande funktionärer kan det inträffa att du blir placerad i ett funktionärsblock där du själv ska rida, i sådana fall har vi tagit med i beräkningen att du behöver komma senare / gå tidigare.
OBS! När vi gör funktionärslistorna så tar vi hänsyn till dina önskemål så långt det är möjligt. Tyvärr går behov och önskemål inte alltid ihop och vi måste kanske placera dig/din funktionär i ett funktionärsblock du inte önskat. Om du markerar fler funktionärsblock än du behöver, så minskar risken att du får ett funktionärsblock du inte vill ha. Är det något funktionärsblock du absolut inte kan vara funktionär i, skriv det så att vi kan ta hänsyn till det också.