Din webbläsare stödjer inte JavaScript. Det behövs för att kunna använda anmälningsformuläret korrekt Denna sida är uppdaterad 27 augusti 2022

4BEN

Anmälan / Efteranmälan

till Ridklubben 4 Bens Träningstävling i dressyr med miniorklasser den 3 september 2022

Anmälningsavgift sätts in på vårt plusgiro i samband med anmälan. Efteranmälan kostar extra.
För detaljer se propositionen innan du anmäler.

Anmälan skall göras senast 18.00 på sista anmälningsdagen. Anmälan som kommer in senare räknas som efteranmälan. Efteranmälan kan göras med detta formulär fram till kl 18.00 dagen före tävlingen.

Anmälningstiden har nu gått ut och därmed finns det begränsningar på vilka dressyrprogram du kan välja

Vill du använda otillåten utrustning, ha hjälp men inte rida miniorklass (tex ledare, hjälp att komma ihåg vägen, ridinstruktioner etc) eller rida lätt (i program/del av program där det ska vara nedsittning) så kan du rida utom tävlan. Du deltar då i den vanliga klassen men får ingen rosett oavsett resultat.
Vet du redan vid anmälan att du vill rida utom tävlan, kryssa i det nedan och ange varför. Bestämmer du dig senare så meddelar du oss då, dock senast innan du börjar använda den otillåtna utrustningen/hjälpen och (förstås) innan du startar.

För miniordressyr: ange minior och vilket LD-program du vill rida. t.ex "Minior LD:1"

OBS!!! Vi har varit tvungna att byta backend (det som ser till att det du skickar kommer in till oss) och den nya klarar inte av åäö eller bokstäver med accenter (tex é).
Detta formulär byter automatiskt ut följande tecken: å ä ö é è ë ê ü samt Å Ä Ö É È Ë Ê Ü.

Avänder du någon annan bokstav med accent, eller en annan typ av accent så kommer du få ett felmeddelande när du skickar.
Backa i så fall tillbaka till formuläret och byt ut den bokstaven mot samma bokstav utan accent.

1. Ryttarens namn:
2. Ryttarens födelseår:
3. Ponnyns/hästens namn:
4. Ponnyns/hästens födelseår:
5. Kategori:
  Häst D-    C-    B-    A- ponny
Efteranmälan kan endast göras till WE-LC, LD:3, LC:1, LB:1 samt miniorklass
6. dressyrprogram nr 1:
  dressyrprogram nr 2:
  Vill starta utom tävlan. (Ange anledning under 'Övrigt')  
 
7. Adress:
8. Postadress:
9. Telefon:
10. E-post:
11. Övrigt:
'Underskrift' av målsman/anmälare (myndig person):
12. Målsmans/Anmälarens namn:


Funktionärsanmälan:
F1. Ryttaren är funktionär själv
  Annan person är funktionär

Om annan person: vuxen         barn/tonåring ålder:


Kan vara funktionär medan ryttaren tävlar:
ja nej
ja om jag kan se ryttarens ritt
Kan vara funktionär medan ryttaren rider fram:
ja nej
ja om jag kan gå ifrån en kort stund ifall ryttaren behöver hjälp
F2. Är funktionär helst:
OBS! detta är ditt önskemål. Vad du blir tilldelad måste du kontrollera i funktionärslistan!
Vi ser gärna att du har med dig en annan person som är funktionär, det underlättar funktionärsplaneringen betydligt.
  under dressyren
  plocka undan efter dressyren
F3. Särskilda önskemål/upplysningar ang funktionerandet:
(tex att två personer kan vara funktionär samtidigt i ett visst block, eller att samma person är funktionär för flera ryttare, eller om det är en viss funktionärssyssla du gärna vill ha/inte vill ha)
Funktionären skall vara på plats under hela funktionärsblocket. Vid många anmälda delar vi i fler block. Vid få anmälda och få icke-ridande funktionärer kan det inträffa att du blir placerad i ett funktionärsblock där du själv ska rida, i sådana fall har vi tagit med i beräkningen att du behöver komma senare / gå tidigare.

OBS! När vi gör funktionärslistorna så tar vi hänsyn till dina önskemål så långt det är möjligt. Tyvärr går behov och önskemål inte alltid ihop och vi måste kanske placera dig/din funktionär i ett funktionärsblock du inte önskat. Om du markerar fler funktionärsblock än du behöver, så minskar risken att du får ett funktionärsblock du inte vill ha. Är det något funktionärsblock du absolut inte kan vara funktionär i, skriv det så att vi kan ta hänsyn till det också.