Din webbläsare stödjer inte JavaScript. Det behövs för att kunna använda anmälningsformuläret korrekt Denna sida är uppdaterad 19 september 2018

4BEN

Anmälan / Efteranmälan

till Ridklubben 4 Bens Träningstävling Working Equitation den (ange tävlingsdatum)

Anmälningsavgift sätts in på pg 446 39 85-4. Anmälningsavgiften skall vara bokförd på vårt konto senast första vardagen efter sista anmälningsdagen. Efteranmälan 50:- extra per start.

Anmälan skall göras senast 18.00 på sista anmälningsdagen. Anmälan som kommer in senare räknas som efteranmälan. Efteranmälan kan göras med detta formulär fram till kl 18.00 dagen före tävlingen.

Vill du använda otillåten utrustning, ha hjälp (tex ledare, hjälp att komma ihåg vägen, ridinstruktioner etc) kan du rida utom tävlan. Du deltar då i den vanliga klassen men får ingen rosett oavsett resultat.
Vet du redan vid anmälan att du vill rida utom tävlan, kryssa i det nedan och ange varför. Bestämmer du dig senare så meddelar du oss då, dock senast innan du börjar använda den otillåtna utrustningen/hjälpen och (förstås) innan du startar.

1. Ryttarens namn:
2. Ryttarens födelseår:
3. Ponnyns/hästens namn:
4. Ponnyns/hästens födelseår:
5. Kategori:
  Häst D-    C-    B-    A- ponny
6. WE-program Lätt D Lätt C
  Vill starta utom tävlan. (Ange anledning under 'Övrigt')  
7. Adress:
8. Postadress:
9. Telefon:
10. E-post:
11. Övrigt:
'Underskrift' av målsman/anmälare (myndig person):
12. Målsmans/Anmälarens namn:


Funktionärsanmälan:
F1. Ryttaren är funktionär själv
  Annan person är funktionär
Om annan person: vuxen         barn/tonåring ålder:
F2. Vi hjälps alla åt med att ta fram och bära bort hinder, samt hjälps åt under dagen. Om du har möjlighet, så är det bra om du har en annan person som är funktionär, eftersom det behövs personal under ritterna.
F3. Särskilda önskemål/upplysningar ang funktionerandet:
(tex att två personer kan vara funktionär samtidigt i ett visst block, eller om det är en viss
funktionärssyssla du gärna vill ha/inte vill ha)